Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dwie z czterech (obok PPE i PPK) możliwości oszczędzania pieniędzy na przyszłą emeryturę w ramach tzw. trzeciego filaru. Oba te rozwiązania oparte są na dobrowolnych funduszach inwestycyjnych (DFE). Oba posiadają też pewne niuanse, które bezwzględnie należy poznać zanim podejmie się decyzję, gdzie odkładać pieniądze na przyszłe potrzeby w wieku emerytalnym. Sprawdźmy więc, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy IKE i IKZE.


Zacznijmy od podobieństw. Jest ich całkiem sporo. Przede wszystkim Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rozwiązania:

  • • przeznaczone na zabezpieczenie przyszłości finansowej Polaków po ich przejściu na emeryturę;

  • oparte na DFE, czyli specjalnie powstałych funduszach inwestycyjnych, skierowanych głównie na zarządzanie pieniędzmi uczestników IKE i IKZE;

  • • posiadające pewne określone w ustawie maksymalne limity rocznych wpłat;

  • • umożliwiające dokonywanie wpłat o różnej częstotliwości oraz dowolnej wysokości (jednak nie wyższej niż maksymalny roczny limit wpłat);

  • • dających korzyści podatkowe (jednak różnego rodzaju, o tym poniżej);

  • łatwy dostęp do ofert IKE i IKZE.

Zarówno IKE, jak i IKZE może być założone w różnych instytucjach finansowych. To osoba ubezpieczona decyduje o wyborze instytucji prowadzących jej konto emerytalne. Zgodnie z przepisami prawa IKE i IKZE prowadzone są głównie przez banki, fundusze emerytalne, instytucje świadczące usługi maklerskie oraz fundusze inwestycyjne.

Portfel inwestycyjny w ramach IKE i IKZE

InwestowanieOsoby posiadające zarówno Indywidualne Konto Emerytalne, jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą samodzielnie decydować, w co ich pieniądze mają być zainwestowane. A dokładniej – w jaką grupę instrumentów chcieliby zainwestować. Do wyboru są między innymi obligacje Skarbu Państwa, instrumenty rynku pieniężnego (np. konta oszczędnościowe, lokaty), czy też akcje. Wybór docelowego portfela należy uzależnić od akceptowanego przez nas poziomu ryzyka inwestycyjnego. Instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje skarbowe dają zazwyczaj stosunkowo niskie stopy zwrotu, ale uważane są za raczej bezpieczne sposoby inwestowania. Z kolei fundusze akcyjne to ryzykowne instrumenty. Można na nich dużo zyskać, ale można także sporo stracić.

Główne różnice pomiędzy IKE i IKZE

Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego posiadają jednak kilka kluczowych cech, różniących je od siebie. Główne z nich to:

  • • inna wysokość rocznego limitu wpłat: właściciele IKE mogą rocznie odkładać trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, a osoby korzystające z IKZE mogą rocznie wpłacać jedynie kwotę odpowiadającą 120% wysokości tegoż wynagrodzenia. Tym samym limit wpłat na IKE jest znacznie wyższy niż na IKZE. Jeśli zależy Ci na zgromadzeniu wyższej kwoty oszczędności – lepiej wybierz IKE.

  • • zmniejszenie podatku dochodowego: IKZE w przeciwieństwie do IKE daje uczestnikom możliwość odliczenia wpłaconych corocznie kwot od podatku dochodowego. Innymi słowy: wszystkie wpłaty na IKZE pomniejszają podstawę opodatkowania. Takiej możliwości nie dają wpłaty na IKE.

  • • inny wiek możliwej wypłaty kapitału: według założeń kapitał zgromadzony na obu kontach powinien być wykorzystany dopiero po naszym przejściu na emeryturę. Istnieją jednak pewne limity wieku, po osiągnięciu którego można dokonać wypłaty pieniędzy na warunkach standardowych. W przypadku IKE jest to 60 lat, a w przypadku IKZE 65 lat.

  • • Możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych: jeśli wypłacimy zgromadzony kapitał po osiągnięciu minimalnego określonego przepisami prawa wieku, to nie będziemy musieli płacić 19% podatku od zysków kapitałowych. W przypadku IKZE zapłacimy jednak zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Jeżeli dokonamy wypłaty wcześniej, to przy IKE będziemy musieli zapłacić podatek od zysków kapitałowych, z kolei przy IKZE – podatek dochodowy (który mogliśmy obniżać w poszczególnych latach wpłat).

Które konto lepsze?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Oba konta posiadają swoje plusy i minusy. Istotne jest także to, w jaki sposób z nich korzystamy: czy wpłacamy maksymalne kwoty limitów, czy dokonujemy dopuszczalnych odliczeń w ramach podatku dochodowego (dotyczy IKZE) lub też – czy traktujemy dane rozwiązanie stricte jako zabezpieczenie emerytalne i nie planujemy z niego korzystać wcześniej.

Jeśli interesuje nas uzbieranie wyższej kwoty oszczędności, to bardziej sensowne może się wydawać skorzystanie z oferty IKE, na które rocznie możemy wpłacić trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Jeśli z kolei zależy nam na jak najwyższych korzyściach podatkowych, to korzystniejsze może się okazać IKZE. Zapłacimy tu co prawda 10% podatku przy wypłacie pieniędzy po ukończeniu 65-tego roku życia, ale równocześnie zyskujemy podatek dochodowy zgodnie ze skalą podatkową w poszczególnych latach wpłat. Teoretycznie więc jest to dla nas korzystne (zwłaszcza, jeśli odzyskany podatek także inwestujemy na przyszłość).